muzeul muresenilor brasov
 
click
 
click
 
 
muzeul muresenilor brasov
 

Gheorghe Dima (1847-1925)

Braşovul, veche cetate, datând din veacul al XIII-lea, oraşul primelor cărţi româneşti tipărite, oraşul întâiului ziar românesc, oraşul genezei imnului naţional "Deşteaptă-te, române!", oraşul lui Coresi, al lui Bariţ şi al dinastiei Mureşenilor, reprezintă un important mediu economic, intelectual şi cultural.Românii veniţi la poalele Tâmpei din "plaiurile dunărene", s-au aşezat în Scheii Braşovului, de unde au susţinut permanente legături economice şi culturale cu ţinuturile de obârşie.În acest cadru favorabil stării materiale prospere şi înfloririi spirituale, vine din părţile Buzăului negustorul George Dima (m. 1810) care, împreună cu Păuna Pulpaş (m. 1813), originară din Scheii Braşovului, întemeiază remarcabila familie braşoveană a Dimeştilor. Patru copii le-au umplut casa de bucurie: Luca, Nicolae, Ion şi Maria.Dintre aceştia, doar Nicolae Dima (1786-1852) se aşează, ca negustor, în Scheii Braşovului. Se căsătoreşte cu Zoe Voinescu (n. 1820), care provenea dintr-o înstărită familie de negustori braşoveni. Pe linie maternă, Zoe era descendentă, din importanta familie braşoveană a Ciurculeştilor. Mama sa, Eufrosina Ciurcu, era înrudită cu familia Sevastiei Nicolau, soţia academicianului Iacob Mureşianu (1812-1887).
Nicolae şi Zoe Dima au fost binecuvântaţi cu patru băieţi: Pantelimon (Pandeli), Manase, Nicolae (Nicolache) şi Gheorghe (George, Ghiţă), viitorul muzician. Gheorghe Dima, mezinul familiei, se naşte în casa părintească din Schei (nr. 284) la 28 septembrie (l0 octombrie stil nou) 1847. De mic rămâne fără tată, grija creşterii şi educării sale şi a fraţilor săi revenindu-i mamei sale, Zoe. Amintiri scumpe i-au rămas bunicii materni, Maica Frosa şi Moşul Nicolae Voinescu.După absolvirea liceului real la Viena, Gh. Dima se îndreaptă spre Politehnica din Karlsruhe (1866) cu gândul unei cariere lipsite de griji materiale. Dar glasul sufletului său a fost mai puternic. Abandonează instruirea tehnică şi începe studii muzicale temeinice. Urmează cursuri de canto la Baden, cu Heinrich Giehne, şi la Viena, cu Otto Ufmann. Continuă la Graz studiile de armonie şi contrapunct cu Ferdinand Thieriot. Între anii 1872-1874 este student la Conservatorul din Leipzig.Vocea sa frumoasă, de bas, se face remarcată în concertele şi recitalurile susţinute în calitate de artist concertist, cât şi în rolurile interpretate pe scenele operelor din Klagenfurt şi Zürich (1873-1874).Cu toate succesele de care s-a bucurat, acelaşi glas tainic al sufletului îl cheamă acasă, unde era trebuinţă de jertfa sa creatoare.În toamna anului 1874 Gh. Dima revine la Braşov. Ocupă postul de profesor de muzică la Şcolile Centrale Române şi preia conducerea Reuniunii române de gimnastică şi cântări. În anul l875 se căsătoreşte cu Maria Florian, descendentă a familiei Ciurculeştilor.La nici trei ani de la căsătorie Gh. Dima cunoaşte o teribilă dramă familială. Cei doi copilaşi ai lor, Leonora şi George, se sting pe rând. La scurt timp îi urmează şi Maria, soţia sa. Puternic marcat de destinul tragic care s-a abătut asupra sa, Gh. Dima hotărăşte să părăsească Braşovul.[Mai multe detalii]

© Copyright 2007 "Casa Mureşenilor" All Right Reserved | Designed by BRILUM Advertising