Personal

Manager: Dr. Valer Rus

Contabil șef: Tatiana Gheorghe
Șef Serviciu Istorie și Literatură: Ovidiu-Constantin Savu

Muzeografi: Marinela-Loredana Barna, Bianca-Luminița Micu, Cristina Seitz, Traian-Constantin Dumbrăveanu, Roxana-Maria Cornea
Conservator: Lorena Domocos
Restaurator: Alina-Ioana Borcan
Gestionar custode: Rodica Florea
Economist: Sonia-Nicoleta Oprea
Referent de specialitate: Florina Neculcea
Administrator: Viorica Pădurariu
Supraveghetoare: Elena Simona Croitoru

Cod de conduita octombrie 2019Cod de conduita oct 2019 (1)

Declarații de avere

Lista funcțiilor plătite din fonduri publice (31 martie 2018)
stat de functii
Lista funcțiilor plătite din fonduri publice (30 septembrie 2018)
stat functii septembrie fara stampila 2018

ANUNŢ

Nr. 1860/10.12.2019

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov organizează în data de 15 ianuarie 2020, ora 09.00, concurs pentru ocuparea a DOUA posturi de supraveghetor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
cerere de înscriere la concurs adresată managerului muzeului,
copia actului de identitate (cu prezentarea originalului pentru verificarea conformităţii),
copiile actelor care să ateste nivelul studiilor (cu prezentarea originalului pentru verificarea conformităţii),
copia carnetului de muncă (conformă cu originalul sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă),
cazierul judiciar (sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului),
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii),
curriculum vitae.

Condiţii de înscriere: – studii medii,
– limbi străine: engleză (citit, scris, vorbit) nivel mediu,
– cunoștințe operare PC (medii/avansate),
– cunoștințe utilizare echipamente electronice.

Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs este 09 ianuarie 2020, ora 16.00. Rezultatele selectării dosarelor se afișează la punctul de lucru al Muzeului „Casa Mureșenilor” Casa Memorială ”Ștefan Baciu“ din Brașov, strada Gheorghe Baiulescu, nr. 9, și pe pagina de internet www.muzeulmuresenilor.ro/personal în termen de maximum două zile lucrătoare. Candidații pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului. Dosarele se depun la punctul de lucru al Muzeului „Casa Mureșenilor” Casa Memorială ”Ștefan Baciu“ din Brașov, strada Gheorghe Baiulescu, nr. 9, biroul resurse umane, responsabil RU, doamna Neculcea Florina, telefon 0268-511493, e-mail casa.muresenilor@gmail.com.
Concursul va consta în susţinerea unei probe practice în care se vor testa abilitățile de utilizare a PC-ului și a echipamentelor electronice cât și cunoștințe de conversație în limba engleză, urmată de interviu.

Bibliografie:
Legea nr. 311/2003, legea muzeelor si a colectiilor publice;
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil
Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice)

Proba practică se va desfășura în data de 15 ianuarie 2020, ora 09.00, urmată de interviu a cărui dată se va afişa odată cu rezultatele probei practice. Notarea fiecărei probe se face în termen de maximum o zi lucrătoare. Candidații pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului. Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza situația în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Concursul se va desfăşura la punctul de lucru al Muzeului „Casa Mureșenilor” Casa Memorială ”Ștefan Baciu“ din Brașov, strada Gheorghe Baiulescu, nr. 9.

Manager,
Dr. Valer RUS

CD1FB5FB-B160-4F98-A1AA-A33D5259FE39

CD1FB5FB-B160-4F98-A1AA-A33D5259FE39

CD1FB5FB-B160-4F98-A1AA-A33D5259FE39

CD1FB5FB-B160-4F98-A1AA-A33D5259FE39

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *