Personal

Manager: Dr. Valer Rus

Director onorific: Lucia Bunaciu
Contabil șef: Tatiana Gheorghe
Șef Serviciu Istorie și Literatură: Ovidiu-Constantin Savu

Muzeografi: Marinela-Loredana Barna, Bianca-Luminița Micu, Cristina Seitz, Traian-Constantin Dumbrăveanu
Conservator: Lorena Domocos
Gestionar custode: Rodica Florea

Economist: Sonia-Nicoleta Oprea
Referent de specialitate: Florina Neculcea
Administrator: Viorica Pădurariu
Supraveghetoare: Lucreția Chițu, Veta Coman, Began Maria

Codul de conduită etică al instituției

Declarații de avere

ANUNŢ

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov organizează în data de 6 aprilie 2017, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post de muzeograf IA, la Casa „Ştefan Baciu”.
Condiţii de înscriere:
– studii universitare în domeniul filologie
– cunoştinţe operare MS Office (certificatul ECDL constituie un avantaj)
– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
– vechime în muncă/specialitate: minim 6 ani și 6 luni

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresată directorului muzeului, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi originalul în vederea verificării conformităţii; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice precum şi originalele în vederea verificării conformităţii; copia carnetului de muncă şi originalul în vederea verificării conformităţii, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor; cazierul judiciar (sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului), adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii), curriculum vitae, alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 31 martie 2017, ora 16. Dosarele se depun la sediul muzeului în Piaţa Sfatului nr. 25, biroul arhivă, persoană de contact Cristina Seitz, telefon 0268-477864, e-mail casa_muresenilor@yahoo.com.
Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 6 aprilie 2017, ora 1000, urmată de un interviu a cărui dată se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă. Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, Piața Sfatului nr. 25.
Bibliografie: Legea patrimoniului nr. 182/2000; Legea muzeelor şi a colecţiilor publice 311/2003; Ştefan Baciu: Poemele poetului tânăr, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1991, Poemele poetului singur, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1993, Un braşovean în arhipeleagul Sandwich Hawaii, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1994, Praful de pe tobă, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1995, Mira, Bucureşti, Ed. Albatros, 1998; Mircea Gherman, Mureșenii, Magazin istoric, nr. 4, 1968; Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Ed. Paralela 45, 2008; George Călinescu, Istoria literaturii române, Ed. Litera, București, 2001.

Manager,
Dr. Valer Rus

ANUNŢ

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov organizează în data de 7 aprilie 2017, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post de restaurator IA.
Condiţii de înscriere: studii universitare de specialitate, cunoştinţe operare MS Office (certificatul ECDL constituie un avantaj), cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, vechime în muncă/specialitate: minim 6 ani și 6 luni.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresată directorului muzeului, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi originalul în vederea verificării conformităţii; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice precum şi originalele în vederea verificării conformităţii; copia carnetului de muncă şi originalul în vederea verificării conformităţii, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor; cazierul judiciar (sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului), adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii), curriculum vitae, alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 3 aprilie 2017, ora 16. Dosarele se depun la sediul muzeului în Piaţa Sfatului nr. 25, biroul arhivă, persoană de contact Cristina Seitz, telefon 0268-477864, e-mail casa_muresenilor@yahoo.com.
Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 7 aprilie 2017, ora 10, urmată de un interviu a cărui dată se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă. Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, Piața Sfatului nr. 25.
Bibliografie: Ştirban Sofia, Ştirban Alexandru, Catalog de restaurare carte veche, Alba Iulia, Editura Unirea, 2003; Oprea Florea, Manualul de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Bucureşti, Editura MLR, Editura Muzeul Literaturii Române, 2009; Mirela Leahu, Substanţe chimice şi materiale utilizate în restaurarea bunurilor culturale, București, CPPC, 2006; Moldoveanu Aurel, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, Editura Centrul Pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii, 2003.
Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice – republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de Conservare și Restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; Ordinul Ministrului Culturii nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor.

Manager,
Dr. Valer Rus

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *