Personal

Manager: Dr. Valer Rus

Contabil șef: Tatiana Gheorghe
Șef Serviciu Istorie și Literatură: Ovidiu-Constantin Savu

Muzeografi: Marinela-Loredana Barna, Bianca-Luminița Micu, Cristina Seitz, Traian-Constantin Dumbrăveanu, Roxana-Maria Cornea
Conservator: Lorena Domocos
Restaurator: Alina-Ioana Borcan
Gestionar custode: Rodica Florea
Economist: Sonia-Nicoleta Oprea
Referent de specialitate: Florina Neculcea
Administrator: vacant
Supraveghetoare: Viorica Pădurariu, Clementina Avramescu, Liliana Spătaru

Declarații de avere

anunt concurs

Lista funcțiilor plătite din fonduri publice (31 martie 2021)
stat de functii

Anunț concurs post referent specialitate (1 aprilie 2021)
stat de functii
stat de functii

Anunț concurs post administrator (11 martie 2021)

Nr. 452/09.03.2021

ANUNŢ

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov organizează în data de 30 martie 2021, ora 09, concurs pentru ocuparea unui post de administrator cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată managerului muzeului,
– copia actului de identitate (cu prezentarea originalului pentru verificarea conformităţii),
– copiile actelor care să ateste nivelul studiilor (cu prezentarea originalului pentru verificarea conformităţii),
– copia carnetului de muncă (conformă cu originalul sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă),
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului,
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului (adeverinţa conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii),
– curriculum vitae.

Condiţii de înscriere: – studii medii,
– cunoștințe operare PC-Windows, Microsoft Office,
– permis conducere categoria B,
– vechime în muncă minim 6 ani.

Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs este 24 martie 2021, ora 16. Rezultatele selectării dosarelor se afișează la punctul de lucru Casa Memorială „Ștefan Baciu“ din Brașov, strada Gheorghe Baiulescu, nr. 9, și pe pagina de internet www.muzeulmuresenilor.ro/personal în termen de maximum două zile lucrătoare. Candidații pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului. Dosarele se depun la punctul de lucru Casa Memorială „Ștefan Baciu“ din Brașov, strada Gheorghe Baiulescu, nr. 9, biroul resurse umane, doamna Oprea Sonia Nicoleta, telefon 0268-511493, e-mail casa.muresenilor@gmail.com.

Concursul va consta în:
Proba scrisă
– se vor testa cunoștințele din legislația propusă în bibliografie;
Proba practică
– se va testa nivelul de cunoștințe și experiență privind utilizarea PC, Microsoft Office Word-Excel, corespondența electronică.
Interviu
– se vor evalua abilitatea, aptitudinile impuse pentru exercitarea funcției; nivelul de cunoștințe și experiență privind întreținerea și reparații: instalații sanitare, termice, electrice; capacitatea de gestionare a situațiilor de urgență; îndemânarea și abilitatea în realizarea cerințelor practice;

Bibliografie:
– Legea nr. 319/2006 – Legea securitatea și sănătatea în muncă;
– Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;
– Legea nr. 311/2003 – Legea muzeelor și a colecțiile publice;
– Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
– Ordinul Ministrului Transporturilor 14/27.09.1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile.

Proba scrisă se va desfășura în data de 2 aprilie 2021, ora 09, la sediul Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, Piața Sfatului, nr. 25, proba practică se va desfășura în data de 6 aprilie 2021, ora 09 la punctul de lucru Casa Memorială „Ștefan Baciu“ din Brașov, strada Gheorghe Baiulescu, nr. 9 și interviul în data de 8 aprilie, ora 09 la punctul de lucru Casa Memorială „Ștefan Baciu“ din Brașov, strada Gheorghe Baiulescu, nr. 9. Notarea fiecărei probe se face în termen de maximum o zi lucrătoare. Candidații pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului. Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza situația în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Manager,
Dr. Valer RUS

anunt concurs
anunt concurs
anunt concurs
anunt concurs
anunt concurs
anunt concurs

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *