Skip to content Skip to footer

CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV
MUZEUL „CASA MUREŞENILORâ€? BRAŞOV

SESIUNEA ŞTIINÅ¢IFICĂ DE COMUNICĂRI „ŢARA BÂRSEIâ€?, EDIÅ¢IA A X-A

„RELAÅ¢II INTERCULTURALE ÎN SECOLELE XIX-XXâ€?

Joi, 19.05.2011
10.00 – Deschidere
10.30 – Comunicări pe secţiuni
12.00 – Pauză
12.15 – Comunicări pe secţiuni
14.00 – Pauză prânz
16.00 – Comunicări pe secţiuni
17.30 – Pauză
17.45 – Comunicări pe secţiuni
20.00 – Cina
Vineri, 20.05.2011
09.00 – Comunicări
10.45 – Pauză
11.00 – Comunicări
13.00 – Pauză prânz
15.00 – Închiderea sesiunii

SECÅ¢IUNEA ISTORIE

Joi, 19 mai 2011
Orele: 10.30 – 14.00

Moderatori: Dr. Anda-Lucia Spânu, Dr. Iosif Marin Balog

Lucia Bunaciu – Muzeul „Casa Mureşenilorâ€? Braşov
Etnii şi etnici
Drd. Thomas Şindilariu – Arhiva Bisericii Negre Braşov
Începuturile francmasoneriei în Braşov
Dr. Anda-Lucia Spânu – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Istoriografia românească privind imaginile istorice ale oraşelor şi cea (vest)europeană: studiu comparativ
Dr. Iosif Marin Balog – Institutul de Istorie „G. BariÅ£â€? Cluj-Napoca
Spaţiul economic românesc în viziunea observatorilor germani de la mijlocul secolului al XIX-lea, între realităţi obiective şi stereotipuri
Dr. Mirela Andrei – Popa – Institutul de Istorie „G. BariÅ£â€? Cluj-Napoca
Aspecte privind relaţiile interconfesionale la românii transilvăneni în perioada post-paşoptistă
Dr. Nicolae Teşculă – Muzeul de Istorie Sighişoara
Folcloristul Joseph Haltrich şi un scurt tratat de etnologie a ţiganilor din Transilvania în secolul
al XIX-lea
Dr. Adrian Majuru – Muzeul Municipiului Bucureşti
Evreii khazari. Istorie şi etnografie românească
Ioana Coşereanu – Complexul NaÅ£ional Muzeal „Moldovaâ€? Iaşi
Interculturalitate în contextul Junimii şi al prelecţiunilor Junimii
Dr. Ruxandra Moaşa Nazare – Biblioteca JudeÅ£eană „George BariÅ£iuâ€? Braşov
Relaţii interculturale în biblioteca familiei Baiulescu în Braşovul secolelor XIX-XX
Dr. Radu Ştefănescu – Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Colecţionari şi fondatori de muzee: Julius Teutsch, Iulian Marţian – corespondenţă inedită

Joi, 19 mai 2011
Orele: 16.00 – 20.00

Moderatori: Ionela Simona Mircea, Ciprian Glăvan

Mihaela Nevodar – Muzeul de Istorie „Valea Hârtibaciuluiâ€? Agnita
Datina lolelor
Ionela Simona Mircea – Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia
Studii de interculturalitate în Biblioteca Astra. Ioan C. Băncilă despre pictori francezi prin ţara noastră
Anca Maria Zamfir – Muzeul de Artă Braşov
La Braşov, cafeneaua vine de la Viena. Cafenelele Braşovului
Florentina Manuela Tăbăcilă – Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti
Aspecte ale legăturilor culturale româno-franceze în secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX
oglindite în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României
Ovidiu Constantin Savu – Muzeul „Casa Mureşenilorâ€? Braşov
Aspecte ale relaţiilor interculturale între români, maghiari şi saşi reflectate în documente din Arhiva Mureşenilor
Delia Voina – Complexul NaÅ£ional Muzeal „ASTRAâ€? Sibiu
Cultura tradiţională în vechi imagini fotografice
Cristina Tănase – Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Expoziţia comitatului Braşov – un proiect multietnic
Rozalinda Posea – Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
O festivitate publică controversată, sărbătoarea Milleniului
Ciprian Glăvan – Muzeul Banatului Timişoara
Ipostaze ale relaţiilor interetnice în Jimbolia până la Primul Război Mondial
Dr. Ana-Maria Stan – Muzeul de Istorie al Universităţii „Babeş-Bolyaiâ€? Cluj-Napoca
Prezenţe culturale slovace în Transilvania interbelică
Dr. Dumitra Bulei – Complexul Muzeal „Curtea Domneascăâ€? Târgovişte
Elena Văcărescu – mesager al culturii şi diplomaţiei române

Vineri, 20 mai 2011
Orele: 09.00 – 13.00

Moderatori: Dr. Sultana Avram, Dr. Vasile Cobanu

Dr. Vasile Ciobanu – Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Relaţiile culturale dintre grupurile de germani din România în primul deceniu interbelic
Drd. Marian Zăloagă – Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincaiâ€? Târgu-Mureş
Muzica ţigănească între agende culturale, subiectivitate şi producţia externă de discurs hetero-identitar. Premise ale unei cercetări în curs
Dr. Ovidiu Baron – Complexul NaÅ£ional Muzeal „ASTRAâ€? Sibiu
Provincie versus patrie culturală în opera lui Benjamin Fondane
Dr. Costin Scurtu – Muzeul Militar NaÅ£ional „Ferdinand Iâ€? Filiala ConstanÅ£a
Comunitatea turco-tătară în armata română în prima jumătate a secolului XX
Carmina Maior – Complexul NaÅ£ional Muzeal „ASTRAâ€? Sibiu
Studenţi ardeleni la Universităţi europene la începutul secolului XX – file de jurnal
Cornel Constantin Ilie – Universitatea „Valahiaâ€? Târgovişte, Şcoala doctorală
Înfiinţarea Muzeului de Istorie din Cluj
Dr. Sultana Avram – Universitatea „Lucian Blagaâ€? Sibiu
Obiectiv şi subiectiv în relaţiile interculturale: Din amintirile unui martor la evenimentele de la Târgu-Mureş din martie 1990
Gheorghe Munteanu, IonuÅ£ Tănase – Liceul „G. Moroianuâ€? Săcele
RelaÅ£iile româno – maghiare din cele „Şapte Sateâ€? reflectate în presa săceleană
Emese Veres – Braşov
Relaţii interetnice în subzona Săcele
Ramona Elena Potoroacă – Complexul NaÅ£ional Muzeal „ASTRAâ€? Sibiu
Imaginea armenilor într-un spaţiu multicultural – oraşul Dumbrăveni
Florin Moţei – Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
O „disputăâ€? arheologică la începutul secolului XX
Dr. Emilia Tomescu – Universitatea „Lucian Blagaâ€? Sibiu
Aspecte privind comunitatea musulmanilor din Sibiu – de la acceptare la integrare
Drd. Popa Daniela, Simona Tomozii – Universitatea „Transilvaniaâ€? Braşov
Necesitatea educaţiei interculturale în grupurile de adulţi
Dr. Valer Rus – Muzeul „Casa Mureşenilorâ€? Braşov
VocaÅ£ia muzeelor pentru promovarea şi valorificarea relaÅ£iilor interculturale. Studiu de caz: Muzeul „Casa Mureşenilorâ€? Braşov

SECŢIUNEA MUZICĂ

Vineri, 20 mai 2011
Orele: 10.00 – 14.00

Moderator: Conf. univ. dr. Petre Marcel Vârlan

Lect. univ. dr. Maria Cristina Bostan – Universitatea „Transilvaniaâ€? din Braşov, Facultatea de Muzică
Influenţe muzicale interetnice în creaţia lui Paul Richter
Conf. univ. dr. Petre Marcel Vârlan – Universitatea „Transilvaniaâ€? din Braşov, Facultatea de Muzică
Multiculturalitatea în viaţa muzicală a Braşovului în secolele XIX-XX
Conf. univ. dr. PetruÅ£a MăniuÅ£ – Universitatea „Transilvaniaâ€? din Braşov, Facultatea de Muzică
George Enescu şi opera „Oedipeâ€? – relaÅ£ionări filozofico-muzicale interculturale
Conf. univ. dr. Claudia Pop – Universitatea „Transilvaniaâ€? din Braşov, Facultatea de Muzică
Breviloquenza componistică – Robert Schumann şi Frauenliebe und Leben (Part VII)
Dr. Steffen Schlandt – organist la Biserica Evanghelică Luterană „Biserica Neagrăâ€? Braşov
Rudolf Lassel la 100 de ani de la naştere
Dr. Constantin Catrina
Corul mitropolitan din Iaşi în Transilvania şi Banat. Mărturii documentare

Leave a comment

Casa Mureşenilor

Piaţa Sfatului nr. 25, Braşov – România
Tel: +40–268–477864

Casa Ştefan Baciu

Gheorghe Baiulescu nr. 9, Braşov – România
Tel: +40-268–511493

Inscriete la Newsletter

Muzeul Casa Muresenilor © 2024. Toate drepturile rezervate

Sari la conținut