Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE COMUNICĂRI „ŢARA BÂRSEI”, EDIŢIA A XVI-A

AFIS TARA BARSEI 2017
CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV
MUZEUL „CASA MUREŞENILOR” BRAŞOV

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE COMUNICĂRI
„ŢARA BÂRSEI”, EDIŢIA A XVI-A

ISTORIE ŞI MEMORIALISTICĂ ÎN SECOLELE XVIII-XX

Miercuri, 26.04.2017
Sosirea participanților
17:00 – Recitalul de la ora 5
Joi, 27.04.2017
10:00 – Deschidere
10:20 – Comunicări pe secțiuni
12:00 – Pauză
12:15 – Comunicări pe secțiuni
14:00 – Pauză prânz
16:00 – Comunicări pe secțiuni
17:30 – Pauză
17:45 – Comunicări pe secțiuni
20:30 – Cina
Vineri, 28.04.2017
9:00 – Comunicări
11:30 – Pauză
11:45 – Comunicări
14:00 – Închiderea sesiunii

SECȚIUNEA: SECOLELE XVIII-XIX

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 10:20 – 12:00

Moderatori: Dr. Dana-Roxana Nicula, Dr. Iakob Attila

Prof. univ. dr. Sabin-Adrian Luca, dr. Alexandru Nicolaescu – Muzeul Național Brukenthal Sibiu Muzeul Național Brukenthal – 200 de ani de istorie publică
Dr. Iakob Attila, drd. Claudia Dărăban – Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Institutul de Armenologie al Universității Babeş Bolyai
Verzerescu şi Szongott. Fondatorul şi cronicarul comunității armene din Gherla (sec. XVIII-XIX)
Dr. Laurențiu Chiriac – Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
Organizarea ecleziastică în fostul ținut al Tutovei şi atribuțiile juridice ale clericilor (secolele XVIII-XIX)
Marilena Ana Draia – Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu” Călan
Scurtă istorie a siderurgiei din Călan, secolele al XVIII-lea – al XX-lea
Rozalinda Posea, Adriana Mincă – Muzeul Județean de Istorie Brașov
Manuale germane în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov
Dr. Dana-Roxana Nicula – Muzeul Municipiului Bucureşti
Familia boierilor Pârşcoveni – genealogie şi domeniu funciar

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 12:15 – 14:00

Moderatori: Elisabeta Savu, Dr. Lăcrămioara Manea

Dr. Lelia Zamani – Muzeul Municipiului București
Viața femeilor din înalta societate bucureșteană în secolul al XIX-lea, reflectată în amintirile contemporanilor
Dr. Alexandru Bucur – Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Sibiu
Paștele la apuseni, oglindit în opera lui Sava Popovici Săvoiu (1818-1906)
Loredana Codău – Muzeul Municipiului București
Pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian
Elisabeta Savu și Tatiana Ristea – Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti
Janos Brauswetter – nume de referință în istoria orologeriei maghiare
Dr. Lăcrămioara Manea – Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
Alexandru Papiu Ilarian. Ex-librisuri și dedicații-autograf
Ioan Gabor, Felicia Gabor
Un erou al istoriei naționale – Ioan Axente Sever

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 16:00 – 17:30

Moderatori: Dr. Jenica Tabacu, Livia Georgescu

Ioana Coșereanu, Camelia Teodora Cristofor – Complexul Național Muzeal Moldova Iași
Povestea „drumului cu apă” din Târgul Ieşilor 
Dumitra Bulei – Târgoviște, Agata Bulei – Institutul Național al Patrimoniului București
Ion Ghica. Călător și memorialist în veacul al XIX-lea
Mihaela Băbușanu – Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău
Ilustrul cărturar Radu Rosetti – o viaţă strâns legată de istoria judeţului Bacău
Dr. Jenica Tabacu – Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Câmpina
Scrisorile Haşdeilor
Țuhaşu Manuela – Muzeul Național de Istorie a României București
Alexandru Marghiloman – Scrisori inedite
Livia Georgescu – Muzeul Național Cotroceni București
Universul Brătienilor prin forța narativă a Sabinei Cantacuzino (1821-1891)

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 17:45 – 20:00

Moderatori: Dr. Nicolae Teșculă, Marinela Loredana Barna

Dr. Nicolae Teșculă – Muzeul de Istorie Sighișoara
Aspecte de viața cotidiană din Sighișoara la mijlocul secolului al XIX-lea în opera memorialistică a lui Josef Zielinski
Marinela Loredana Barna – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
Aurel Mureșianu – perioada vieneză (1865-1877)
Dr. Dumitru-Valentin Pătrașcu – Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu
Participarea fraților Vladimir și Ioan Culcer la Războiul de Independență a României
Marius Gabriel Neculae – Muzeul Municipal Râmnicu Sărat
Regele Carol I și Râmnicu Sărat
Dr. Marius Câmpeanu – Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
Vicarul Tit Bud (1846-1917). Omagiu la centenarul morţii sale

Secțiunea: SECOLUL XX

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 10:20 – 12:00

Moderatori: Prof. univ. dr. Ioan Opriș, Dr. Mirela Popa-Andrei

Prof. univ. dr. Ioan Opriș
Câteva date inedite despre Veturia Goga ( 1916- 1918)
Dr. Mirela Popa-Andrei – Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca
Literatura Marelui Război. Studiu de caz: două jurnale de front româneşti
Ionela Simona Mircea – Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia
Din amintirile medicului colonel Vasile Bianu
Dr. Ovidiu Muntean – Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca
Între mizeria tranşeelor şi bucuria de a trăi. Marele Război în memoriile soldatului Mihai But
Carmina Maior, Delia Voina – Complexul Național Muzeal Astra Sibiu
Corespondență, fotografii și jurnale de front în timpul Primului Război Mondial din Mărginimea Sibiului
Dr. Ciprian Glăvan – Muzeul Național al Banatului Timișoara
O corespondență fără menajamente în anii Primului Război Mondial între Adam Müller Guttenbrunn și primarul Timișoarei, Josef Geml
Bianca Luminița Micu – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
Corespondența Elenei Mureșianu către fiul său, A.A. Mureșianu, păstrată în Arhiva Mureșenilor – anul 1917

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 12:15 – 14:00

Moderatori: Dr. Sanda Safta, Alexandru-Cristian Voicu

Dr. Adrian Ardeț, Florina Fara – Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
Episcopia Caransebeșului la începutul secolului XX
Cristina Tănase – Muzeul Județean de Istorie Brașov, Ionuț Tănase – Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele
Generalul Henri Mathias Berthelot și Brașovul
Alexandru-Cristian Voicu – Muzeul Național de Istorie a României – Muzeul Național Filatelic București, asistent-cercetare la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română Din culisele intelligence-ului românesc în timpul neutralității: agentul „F” al Direcției Poliției și Siguranței Generale
Alina Butnaru – Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
George Topîrceanu, erou al Primului Război Mondial
Dr. Sanda Safta, Mihai Ionescu – Muzeul Municipal de Istorie Câmpulung Muscel
Lt. col. Vasile Nicolau – un erou muscelean
Conf. univ. dr. ing. Ioan-Gheorghe Rațiu – Brașov
Septembrie-octombrie 1944 – calvarul familiei și refugiul mamei mele din motive etnice din calea cotropitorilor fasciști și bolșevici

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 16:00 – 17:30

Moderatori: Dr. Lavinia Dumitrașcu, Dr. Mihai Șelaru

Prof. dr. ing. Dănuț-Ionel Văireanu – Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Dezvoltarea Școlii Politehnice din București sub directoratul lui Nicolae Vasilescu Karpen
Drd. Claudia Dărăban, dr. Iakob Attila – Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Institutul de Armenologie al Universității Babeş Bolyai Cluj-Napoca
Genocidul şi memoria colectivă a comunității armene din România interbelică
Voica Baciu – Muzeul Județean de Istorie Brașov
Cinematograful Modern din Brașov
Drd. Traian Dumbrăveanu – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
Bombardamentele americane asupra Brașovului din 16 aprilie 1944
Dr. Lavinia Dumitrașcu – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Unul dintre prea mulții soldați români dați dispăruți pe frontul celui De-al Doilea Război Mondial: locotenentul Valeriu Stoica
Dr. Mihai Șelaru – Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
General I. Rășcanu – Un memoriu uitat
Dr. Yolanda Constantinescu – Divizia de Istoria Știintei CRIFST din Academia Română
Câteva considerații privind etica iudaică și aspecte ale Holocaustului

Joi, 27 aprilie 2017
Orele: 17:45 – 20:00

Moderatori: Dr. Dan Jumară, Elena Ilie

Dr. Dan Jumară – Muzeul Național al Literaturii Române Iași
Maximilian Hacman – file dintr-un jurnal inedit
Mihaela Nevodar – Muzeul de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita
Învățătorul Filip Dumitru
Steluța Pestrea-Suciu
Pe marginea manuscrisului – Amintirile doctorului N.G.V. Gologan
Ghena Pricop – Muzeul Brăilei „Carol I”
De la „Corda Fratres” la „Terza Italia”. Publicaţii editate de Efisio Giglio Tos, fondatorul Fede -raţiei Internaţionale a Studenţilor „Corda Fratres”. Colecţiile Muzeului Brăilei „Carol I”
Dr. Elena Chiaburu – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași
Ex libris-uri cu valoare memorială adresate lui Nicolae Iorga și păstrate în bibliotecile ieșene
Elena Ilie – Muzeul Brăilei „Carol I”
Valori patrimoniale: biblioteca „D.P. Perpessicius” și biblioteca „Anton Dumitriu”

Vineri, 28 aprilie 2017
Orele: 9:00 – 11:30

Secțiunea: SECOLELE XVIII-XIX
Moderatori: Prof. drd. Dragoș Curelea, Dr. Zamfir Bălan

Prof. drd. Dragoș Curelea – Școala Doctorală de Istorie din Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu, prof. Daniela Ștefania Curelea – Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu
Contribuții punctuale privind unele forme specifice de activitate ale Asociațiunii în Despărțământul Alba-Iulia al Astrei (1870-1948)
Dr. Adrian Deheleanu – Muzeul Național al Banatului Timișoara
Victor Vlad Delamarina: ,,Călătoria bricului Mircea’’(1891) şi ,,Schiţe din călătoriile mele’’(1895) – primele impresii ale călătoriilor unui marinar român în străinătate
Dr. Emese Gyonggyver Veres – Brașov
Pagini din istoria ceangăilor din Săcele în oglinda unor consăteni

Secțiunea: SECOLUL XX

Dr. Zamfir Bălan – Muzeul Brăilei „Carol I”
Despre literatură, politică și prietenie
Drd. Cristina Barbu – Muzeul Național de Istorie a României – Muzeul Național Filatelic București Caricatura, de la ilustrație umoristică la propagandă: rubrica Te văd, te văd! din revista „Urzica”
Conf. univ. dr. ing. Ioan-Gheorghe Rațiu – Brașov
Laudatio „lordului” politicii românești postdecembriste Ioan (Ioan-Augustin-Nicolae) Rațiu la împlinirea unui secol de la naștere

Conf. univ. dr. Larisa Noroc – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău și cercetător științific coordonator al Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei
Savantul Gheorghe Bogaci sau despre rezistența lingvistică în sistemul totalitar
Dr. Alexandru Noroc, maior, cercetător, dr. Vitalie Ciobanu, colonel (r.) – Centrul de Cultură și Istorie Militară a Ministerului Apărării a Republicii Moldova
Războiului de secesiune (1992) din Republica Moldova: context, consecințe, victime

Vineri, 28 aprilie 2017
Orele: 11:45 – 14:00

Moderatori: Dr. Valer Rus, Lidia Alexei

Dr. ing. Marius Daniel Călin, prof. univ. dr. ing. Elena Helerea – Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Electroprecizia Săcele – un pilon al dezvoltării socio-economice în Țara Bârsei
Prof. dr. Cătălina Mariana Crețu – Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” București
Memorialistica spațiului concentraționar românesc în secolul XX
Rodica Ion – Muzeul Municipiului București – Muzeul Memorial Gheorghe Tăttărescu
Colecția Florance Wertheimer (Casa memorială Gheorghe Tăttărescu)
Lidia Alexei – Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi
Acasă la Enescu
Ovidiu Constantin Savu – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
Regestele Arhivei Mureșenilor – fonduri, colecții și personalități
Șef lucrări dr. Laura Leluţiu – Universitatea Transilvania Braşov, Mariana Șerban – Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți” Codlea
Spațiul muzeal tehnic românesc – poartă spre educație
Dr. Valer Rus – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
Probleme etice ale managementului muzeal românesc

Leave a comment

Casa Mureşenilor

Piaţa Sfatului nr. 25, Braşov – România
Tel: +40–268–477864

Casa Ştefan Baciu

Gheorghe Baiulescu nr. 9, Braşov – România
Tel: +40-268–511493

Inscriete la Newsletter

Muzeul Casa Muresenilor © 2023. Toate drepturile rezervate

Sari la conținut